דף נופל

טוראי
ברוך פינצ'וק

בן חוה ואברהם

נפל ביום ג' בכסלו תש"ט (05.12.1948)
בן 37 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי נתניה



כל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page