דף נופל

טוראי
יעקב (ז'ק) רוטמן

בן רבקה ויוסף

נפל ביום כ"ט בכסלו תש"ט (31.12.1948)
בן 37 בנופלו

חיל אוויר

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי נחלת יצחקכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page