דף נופל

טוראי
יוסף רוטמנש

בן דויד

נפל ביום ב' בטבת תש"ט (03.01.1949)
בן 19 בנופלו

חיל תותחנים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי נחלת יצחקכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page