דף נופל

טוראי
יקותיאל (קוטי) רינמן

בן אדלה ויוסף

נפל ביום י"ד בניסן תש"ח (23.04.1948)
בן ½24 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי קרית ענביםכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page