דף נופל

טוראי
יונה (יונל) שוארץ

בן שרה-רבקה ומשה

נפל ביום א' באדר א' תש"ח (11.02.1948)
בן 21 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי נחלת יצחקכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page