דף נופל

טוראי
יהושע (שיקע) שטרקר

בן ריבה וישראל

נפל ביום ו' בתמוז תש"ח (13.07.1948)
בן 28 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי צפתכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page