דף נופל

סמל
דני אפשטיין

בן רות ואורי

נפל ביום ו' באדר ב' תש"ל (14.03.1970)
בן 21 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין אלוניםכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page