דף נופל

טוראי
מאיר ששון

בן שמחה וחיים

נפל ביום כ"ד באב תשל"א (14.08.1971)
בן 18 בנופלו

חטיבת גולני

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי חיפהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page