דף נופל

סמל
בתיה רוזנקרנץ

בת זלדה וצבי

נפלה ביום ה' בסיון תשל"ח (10.06.1978)
בת ½20 בנופלה

חיל אוויר

מקום מנוחתה
בית העלמין הצבאי חולוןכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page