דף נופל

סגן אלוף
אליהו גלעד

בן גוסטה ומשה

נפל ביום כ"ג באב תשי"ט (27.08.1959)
בן 50 בנופלו

חיל אוויר

מקום מנוחתו
בית העלמין רמת יוחנןכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page