דף נופל

סרן
זאב (וולודיה) רילוב

בן רחל וחיים

נפל ביום כ"ט בתשרי תש"ט (01.11.1948)
בן 36 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי נחלת יצחקכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page