דף נופל

טוראי
אברהם-דב זינגר

בן מרים ואליעזר

נפל ביום ט"ו בטבת תש"ח (28.12.1947)
בן 26 בנופלו

ההגנה

מקום מנוחתו
בית העלמין נחלת יצחקכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page