דף נופל

טוראי
משה (בן-ציון) ברזני

בן לולו ואברהם

נפל ביום ב' באייר תש"ז (22.04.1947)
בן 21 בנופלו

לח"י

מקום מנוחתו
בית העלמין הר הזיתיםכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page