דף נופל

טוראי
חנן (הנס) להמן

בן אליזבט ויוחנן

נפל ביום כ"ט בשבט תש"ח (09.02.1948)
בן 28 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי נחלת יצחקכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page