דף נופל

טוראי
יעקב-משה (יאשא) גנסין

בן דבורה-לאה ויהושע

נפל ביום כ"ט בתמוז תש"ח (05.08.1948)
בן 24 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי נגבהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page