דף נופל

סגן
אדם (אדק) שרר

בן פלה ואברהם

נפל ביום י"א באלול תשי"ד (09.09.1954)
בן 21 בנופלו

חיל אוויר

מקום מנוחתו
בית העלמין (חלקה צבאית) מזרעכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page