דף נופל

טוראי
קלמן (אלמיק) רוזנבלום

בן צפורה ויעקב

נפל ביום י"א בשבט תש"ח (22.01.1948)
בן 19 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי נחלת יצחקכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page