דף נופל

סגן
יוסף (יוסל'ה) רודבסקי

בן טובה וחנן

נפל ביום י"ד בכסלו תשט"ז (29.11.1955)
בן 22 בנופלו

חיל אוויר

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי קרית שאולכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page