דף נופל

רב סרן
משה זאב ברויאר

בן טקלה ויוסף

נפל ביום ו' בחשון תשי"ז (11.10.1956)
בן 29 בנופלו

חטיבת הצנחנים

מקום מנוחתו
בית העלמין בני ברק-זכרון מאירכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page