דף נופל

סמל ראשון
יצחק ברנר

בן טובה וחיים

נפל ביום כ"ו בחשון תשי"ז (31.10.1956)
בן 23 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי קרית שאולכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page