דף נופל

סמל
שמואל (אלי) גרינפלד

בן עמליה ויצחק

נפל ביום ו' בחשון תשי"ז (10.10.1956)
בן 20 בנופלו

חטיבת הצנחנים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי קרית שאולכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page