דף נופל

טוראי
יעקב (ארנסט) מילר

בן לוטה והרמן

נפל ביום כ"ג בכסלו תש"ח (06.12.1947)
בן 28 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי נגבהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page