דף נופל

טוראי
ישראל-פישל (פישקה) סליטינסקי

בן רבקה-לאה ושמעון

נפל ביום ב' בסיון תש"ח (09.06.1948)
בן 27 בנופלו

חטיבת גולני

מקום מנוחתו
בית העלמין משמר העמקכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page