דף נופל

טוראי
דויד (דוקו) מרמור

בן שרה ואברהם

נפל ביום י"ב באייר תש"ך (09.05.1960)
בן ½23 בנופלו

חיל אוויר

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי רחובותכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page