דף נופל

טוראי
שאול (ליקה) מרקוביץ

בן חוה וישראל

נפל ביום י"ז באלול תש"ך (08.09.1960)
בן 20 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי קרית שאולכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page