דף נופל

טוראי
יצחק (איזי) סרוב

בן רגינה ונסים

נפל ביום ג' בטבת תשי"ט (14.12.1958)
בן 20 בנופלו

תקשוב

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי קרית שאולכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page