דף נופל

סרן
שי אגוזי

בן לאה ויעקב

נפל ביום כ"ז בחשון תשכ"ב (06.11.1961)
בן ½28 בנופלו

חיל אוויר

מקום מנוחתו
בית העלמין גניגרכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page