דף נופל

סגן אלוף
ישראל להב לחובסקי

בן זלטה ואריה

נפל ביום ד' בכסלו תשכ"ד (20.11.1963)
בן 34 בנופלו

חיל אוויר

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי קרית שאולכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page