דף נופל

רב סרן
אליהו (אלי) ידגרוב

בן רחל ויעקב

נפל ביום ה' בניסן תשכ"ה (07.04.1965)
בן 27 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי קרית שאולכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page