דף נופל

טוראי
דן (דני) הייטמן

בן עדה ושאול

נפל ביום כ"ט בניסן תשי"ט (07.05.1959)
בן 20 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי קרית שאולכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page