דף נופל

סגן אלוף
יואב שחם

בן תמר ויהודה

נפל ביום ל' בחשון תשכ"ז (13.11.1966)
בן 31 בנופלו

חטיבת הצנחנים

מקום מנוחתו
בית העלמין מזכרת בתיהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page