דף נופל

טוראי
יוסף כהן

בן מרסל וקלימון

נפל ביום ג' בשבט תשכ"ז (14.01.1967)
בן 18 בנופלו

חטיבת הצנחנים

מקום מנוחתו
בית העלמין (חלקה צבאית) דישוןכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page