דף נופל

סמל
יששכר-דב (דבי) אופנהימר

בן עטרה ואליעזר

נפל ביום א' בסיון תשכ"ז (09.06.1967)
בן 28 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי הר הרצלכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page