דף נופל

רב סמל
בנימין (ביני) לנצ'נר

בן צפורה ויהודה

נפל ביום כ"ז באייר תשכ"ז (06.06.1967)
בן 36 בנופלו

חיל מודיעין

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי קרית שאולכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page