דף נופל

רב סרן
עמי לב-טוב

בן לאה וחיים

נפל ביום כ' בסיון תשכ"ז (28.06.1967)
בן 35 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין (חלקה צבאית) כפר יהושעכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page