דף נופל

טוראי
עוזי בורשטיין

בן ברכה ואברהם

נפל ביום כ"ז באייר תשכ"ד (06.06.1967)
בן ½26 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין יפעתכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page