דף נופל

רב טוראי
גרשון ישראלי

בן פניה ואהרן

נפל ביום כ"ז באייר תשכ"ז (05.06.1967)
בן 33 בנופלו

הגנה מרחבית

מקום מנוחתו
בית העלמין גבתכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page