דף נופל

טוראי
אשר נגל

בן חיה ומשה

נפל ביום כ"ז באייר תשכ"ז (06.06.1967)
בן 41 בנופלו

הגנה מרחבית

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי חיפהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page