דף נופל

טוראי ראשון
יעקב פרחיה

בן סלימה ומיכאל

נפל ביום כ"ט בשבט תשכ"ז (09.02.1967)
בן 19 בנופלו

חיל תותחנים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי קרית שאולכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page