דף נופל

טוראי
איתן זילכה

בן עליזה ואליהו

נפל ביום כ"ד בתשרי תשכ"ז (08.10.1966)
בן 20 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי נס ציונהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page