דף נופל

רב טוראי
אליהו שטיגליץ

בן ביילה ויעקב

נפל ביום א' בסיון תשכ"ז (09.06.1967)
בן 20 בנופלו

חטיבת גולני

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי עפולהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page