דף נופל

סגן
אורי קידר קרופניק

בן יפה ויעקב

נפל ביום ז' בתמוז תשכ"ז (15.07.1967)
בן 23 בנופלו

חיל אוויר

מקום מנוחתו
בית העלמין אלוניםכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page