דף נופל

טוראי
אהרון פודולר

בן שושנה ויצחק

נפל ביום י"א באייר תש"ח (20.05.1948)
בן 25 בנופלו

חטיבת גולני

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי עפולהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page