דף נופל

רב טוראי
עוזי בנדרלי

בן חנה ושמואל

נפל ביום ו' בטבת תשכ"ו (28.12.1965)
בן 20 בנופלו

חטיבת הצנחנים

מקום מנוחתו
בית העלמין בית שערים(חלקה צבאיכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page