דף נופל

סרן
אלחנן רז (רייזנר)

בן בלומה ואפרים

נפל ביום כ"ח בחשון תשכ"ח (01.12.1967)
בן 24 בנופלו

חיל אוויר
לא נודע מקום קבורתו
אבן לזכר הוצבה
בבית העלמין הצבאי הר הרצלכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page