דף נופל

טוראי
עדו דויטשר

בן חיה ויעקב

נפל ביום כ"ט באב תשכ"ח (23.08.1968)
בן 25 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי קרית שאולכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page