דף נופל

טוראי ראשון
ישראל (סורין) נאור וייסבוך

בן בלה ושמואל

נפל ביום כ"ז בכסלו תשט"ו (22.12.1954)
בן ½19 בנופלו

חיל הנדסה

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי כפר ורבורגכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page