דף נופל

סגן משנה
שרה (שרה'לה) וייצמן

בת עליזה ודויד

נפלה ביום ד' באב תשכ"ג (25.07.1963)
בת 19 בנופלה

חיל רגלים

מקום מנוחתה
בית העלמין הצבאי קרית שאולכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page