דף נופל

טוראי
יואב ארד אדיגר

בן צפורה וישראל

נפל ביום כ"ז בחשון תשי"ז (01.11.1956)
בן 19 בנופלו

חטיבת נח"ל

מקום מנוחתו
בית העלמין נחלת יצחקכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page