דף נופל

טוראי
יוליאן וגמן

בן פרידה והרמן

נפל ביום כ"ט בשבט תשכ"ט (17.02.1969)
בן 21 בנופלו

חטיבת גולני

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי נתניהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page